Centrum Rehabilitacji Fridamedical
ul.Nowy Świat 61 Gliwice
Rejestracja: tel. 883-798-188
Czynne od 8.00 do 20.00

CENTRUM FRIDAMEDICAL

WIZYTY DOMOWE

CENNIK

KADRA MEDYCZNA

WYPOŻYCZALNIA

SKLEP

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

NASZ ZESPÓŁ:

Magdalena Sitkiewicz

Specjalista do spraw obsługi klijentamgr Martyna Polczyk


Neurologopeda

Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję podczas zajęć logopedycznych, które pozwalają mi nieustannie się rozwijać. Dla każdego pacjenta zawsze przygotowuję pomoce indywidualnie, wykorzystując przy tym jego zainteresowania i pasje.

Absolwentka Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Ukończyła filologię polską (specjalność nauczycielska, studia dzienne I i II stopnia).
Dyplom Logopedy uzyskałam po ukończeniu podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na specjalności Logopedia i Medialna Emisja Głosu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dyplom Neurologopedy uzyskałam po ukończeniu podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na specjalności Logopedia i Medialna Emisja Głosu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Publikacje, wystąpienia:
• Publikacja artykułu „Terapia przez zabawę” w międzynarodowym czasopiśmie logopedycznym Logopedia Silesiana,
• Publikacja artykułu „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka” w Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym
• Wygłoszenie referatu „Jak zdiagnozować dwulatka?” podczas Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Warszawie,
• Wygłoszenie referatu „Diagnoza logopedyczna niemowlaka, przedszkolaka i ucznia” podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej w Cieszynie,
• Wygłoszenie referatu „Kompleksowe badanie logopedyczne dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia” podczas II Kongresu Logopedycznego w Toruniu,
• Przeprowadzenie lekcji języka polskiego w Sejmie RP „Odpowiedzialność za innych? Jak widziana jest władza oczami współczesnego obywatela?”.
• Współorganizowanie akcji „Wiem, kiedy do logopedy”

Certyfikaty i kursy:
• Certyfikat Międzynarodowego Instytutu dr Swietłany Masgutowej „Integracja odruchów ustno-twarzowych",
• Certyfikat uprawniający do pracy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP nr certyfikatu: 2183/2016/KORP
• Przeprowadzanie badań pilotażowych do testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
• od 01.09.2015r.Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Konkursy:
I miejsce w konkursie logopedycznym „Najlepsze ćwiczenia dla dzieci na głoskę sz” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagpgiczną nr 5 w Katowicach
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na „Najlepszą lekcję języka polskiego związaną z parlamentaryzmem” pod honorowym patronatem Pani Marszałek Ewy Kopacz

Konferencje:

Organizacja II Międzynarodowej konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
Organizacja III Międzynarodowej konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
Organizacja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka”
Organizacja II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka”
Prowadzenie i organizacja seminarium studenckiego „ABC dobrej komunikacji”

Uczestnictwo:

Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat, który rozumie jąkanie”
Udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat, który rozumie jąkanie”
Udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z teorii i praktyki dysfluencji mowy”
Udział w V konferencji z cyklu „Jestem inny - zrozum - zaakceptuj – pomóż”
Udział w I Międzynarodowej konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
Udział w II Międzynarodowej konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
Udział w seminarium naukowym „Logopedia śląska w badaniach naukowych”
Udział w seminarium naukowym „Warsztaty z emisji głosu” organizowane przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Szkolenie „Inteligencja emocjonalna” w ramach Drogowskazów Kariery

Wolontariat:

Wolontariusz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor” realizacja projektu „Akademia małego aktora, ortografia na wesoło, podstawy komunikacji interpersonalnej i zabawy integracyjne”
Odbyłam praktyki i wolontariat w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach.
mgr Dominika Nieradka

Dietetyk klinicznyTytuł mgr uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem Dietetyk Medyczny. • Kursy i szkolenia:
  Szkolenie „edukator w cukrzycy”
  Kurs Dietetyki sportowej i suplementacji w sporcie
  Dietetyka sportowa
  ABC Dietetyki Klinicznej – dietoterapia chorób autoimmunologicznych
  ABC Dietetyki Klinicznej – dietoterapia w insulinooporności, zespole policystycznych jajników i cukrzycy
  Karmienie piersią, żywienie dzieci, kobiet podczas laktacji, metoda BLW.
  Żywienie w chorobach tarczycy
  Probiotykoterapia w praktyce dietetyka
  i inne.
  Uczestnik licznych konferencji o tematyce żywieniowej."

  mgr Agnieszka Cyrus

  Położna  Tytuł licencjat położnictwa uzyskałam po ukończeniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. • Kursy i szkolenia:
  Kurs Pierwszej Pomocy Pediatryczne

  Radosław Czyrnia

  Ortotyk, protetyk, fizjoterapeuta

  Tytuł fizjoterapeuty uzyskałem po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie . • Kursy i szkolenia:
  "Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji."
  "Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym"
  "Multidisciplinary treatment of children with Cerebral Palsy, functional strength training and orthotics"
  "Workshop "Impreg" - Faserverbundmaterial erfolgreich teilgenommen "
  "Globalna terapia stopy "  Anna Walczak

  mgr fizjoterapii, ortotyk

  Tytuł mgr Fizjoterapii uzyskałam po ukończeniu Akademi Wychowania Fizycznego w Katowicach.

  Podyplomowo: Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
  Wykładowca przedmiotu zawodowego na kierunku: Opiekun Osoby Starszej

  Masażysta
  Terapeuta metody Bobath dla dorosłych
  Terapeuta manualny

 • Dodatkowe kursy:
  "Globalna terapia stopy "
  Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy niewydolności systemów stabilizujących
  Porażenie połowicze- terapia
  Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
  Postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
  Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich - Techniki Energizacji Mięśni cz. 1
  Kręgosłup - diagnostyka i elementy terapii
  Kurs doskonalący dla fizjoterapeutów „ Opieka geriatryczna”
  "Workshop "Impreg" - Faserverbundmaterial erfolgreich teilgenommen "
  Terapia Bańkami


  PUBLIKACJE

  - A. Polak, M. Dzikiewicz, J. Taradaj, C. Kucio, A. Nawrat-Szołtysik, L. Wiercigroch, P. Król, A. Walczak; Ocena wpływu ultradźwięków na proces gojenia odleżyn. Fizjoterapia Polska 2012; 12(4):363-378

  - A. Polak, A. Walczak, J. Taradaj, M. Dzikiewicz, A. Augustak, L. Adamczyk, M. Engelmann, G. Walla; Elektrostymulacja wysokonapięciowa we wspomaganiu leczenia odleżyn: wyniki randomizowanego, kontrolowanego eksperymentu klinicznego – doniesienie wstępne. Leczenie ran 2013;10(1):141-145

  - A. Polak, L. Jureczek, E. Gołaszewska, A.Walczak, E. Buciak; Leczenie odleżyn i ran przewlekłych za pomocą elektrostymulacji wysokonapięciowej- opis przypadków. Rehabilitacja w Praktyce 2014; 2:40-44

  - A Polak, A. Walczak, A. Augustak; Wykorzystanie jednopołówkowych prądów zmiennych w leczeniu odleżyn. Rehabilitacja w Praktyce 2014; 2:45-50


 • mgr Mateusz Gajda

  technik ortotyk  Technikiem zostanę z tytułu rocznego stażu w firmie fridamedical. • Kursy i szkolenia:

  "Workshop "Impreg" - Faserverbundmaterial erfolgreich teilgenommen "  Czyrnia Małgorzata

  mgr fizjoterapii


  Tytuł mgr Fizjoterapii uzyskałam po ukończeniu Akademi Wychowania Fizycznego w Katowicach.

  Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska


  Terapeuta metody McKenziego MDT
  Terapeuta manualny metody OMT Kaltenborna-Evjenta
  Terapeuta PNF
  Terapeuta modelu FDM
  Masażysta
  Specjalista w doborze zaopatrzenia i sprzętu medycznego
  Instruktor masażu Shantala
  Instruktor ćwiczeń dla kobiet w ciąży i po porodzie
  Sensoplastyka® – Trener 1st.


 • 2010 Uczestnik V Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna
  "Fizjoterapia Interdyscyplinarna"
  Uczestnik warsztatów:
  Praktyczna nauka bandażowania w terapii obrzęku żylnego i chłonnego
  Manualny drenaż limfatyczny w wybranych schorzeniach
  Elektroterapia i biofeedback w NTM
  Nordic walking- praktyczne zajęcia w terenie
  Praktyczna nauka kinesiotapingu w wybranych jednostkach chorobowych
  Praktyczne zastosowanie prawa tensegracji w wybranych przypadkach

 • Dodatkowe kursy:
  FDM Limfologia
  FDM Neurologia
  Kinesio Taping (KT1 i KT2)
  Ćwiczeń z zastosowaniem przyborów Thera Band
  Postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
  Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
  Aktywność fizyczna kobiet w połogu
  Kurs Integracji Sensorycznej pierwszego stopnia

  Sensoplastyka® – Wstęp
  Sensoplastyka® – Trener 1st.
  Kinetic Control L1 Kręgosłup lędźwiowy, biodro
  Kinetic Control L1 Kręgosłup szyjny, bark

  Ewa Gołaszewska

  fizjoterapeuta

  Tytuł licencjata Fizjoterapii uzyskałam po ukończeniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.


  Masażysta

 • Dodatkowe kursy:
  Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy niewydolności systemów stabilizujących
  Porażenie połowicze- terapia
  Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
  Postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
  Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich - Techniki Energizacji Mięśni cz. 1
  Kręgosłup - diagnostyka i elementy terapii


  PUBLIKACJE

  - A. Polak, L. Jureczek, E. Gołaszewska, A.Walczak, E. Buciak; Leczenie odleżyn i ran przewlekłych za pomocą elektrostymulacji wysokonapięciowej- opis przypadków. Rehabilitacja w Praktyce 2014; 2:40-44


 • Krzysztof Garczarek

  licencjat fizjoterapii


  Tytuł licencjata Fizjoterapii uzyskałem po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu.


  Masażysta
  Specjalista w doborze zaopatrzenia i sprzętu medycznego
  Terapeuta manualny metody Cyriax
  Terapeuta metody FDM

 • Dodatkowe Kursy:
  Kinesio Taping (KT1 i KT2)
  FDM Limfologia
  FDM Neurologia
  Terapia Bańkami
  Proces wypalenia zawodowego a motywacja w pracy z osobami niepełnosprawnymi
  Kompleksowe usprawnianie w uszkodzeniach stawu barkowego
  “Sling Therapy” nowoczesna koncepcja terapii w podwieszeniu
  Obiektywna ocena pacjenta oraz trening funkcjonalny • mgr Dominika Pierzchała

  mgr fizjoterapii
  Tytuł mgr uzyskałam po ukończeniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. • Kursy i szkolenia:
  Kurs drenażu limfatycznego
  "Globalna terapia stopy "
  Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
  Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
  Neurorozwojowa Prewencja i Korekcja Wad Postawy u Niemowląt i Małych Dzieci
  Kurs Integracji Sensorycznej pierwszego stopnia
  Kurs Integracji Sensorycznej drugiego stopnia

  Robert Wolniewicz

  masażysta


  Tytuł licencjata Fizjoterapii uzyskam po ukończeniu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


  Masażysta
  Student fizjoterapii

 • Kursy:
  Masażu klasycznego
  Kinesio Taping

 • Powrót