Centrum Rehabilitacji Fridamedical
ul.Nowy Świat 61 Gliwice
Rejestracja: tel. 883-798-188
Czynne od 8.00 do 20.00

CENTRUM FRIDAMEDICAL

WIZYTY DOMOWE

CENNIK

KADRA MEDYCZNA

WYPOŻYCZALNIA

SKLEP

WSPÓŁPRACA

KONTAKT
REHABILITACJA DOROSŁYCH

REHABILITACJA DZIECI

ZAJĘCIA RUCHOWE / SALA GIMNASTYCZNA

SZKOŁA RODZENIA

LOGOPEDA

DIETETYK

ORTOTYKA

Gabinet LOGOPEDYCZNO - PEDAGOGICZNY


Zaprasza na konsultację, diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych.

DZIECI:

• kompleksowe badanie i diagnoza mowy dzieci i młodzieży,
• nowoczesne, oparte na przesłankach naukowych metody diagnozy i terapii,
• wypracowanie właściwego poziomu sprawności narządów mowy,
• profilaktykę w zakresie wad wymowy,
• konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady,
• terapię „Integracji odruchów ustno-twarzowych”.


Terapia wad wymowy takich jak:
• sygmatyzm – nieprawidłowa realizacja głosek [ ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż,]
• rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [r]
• kappacyzm i gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [k] i [g]
• lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [l]
• betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [b]
• nosowanie – realizowanie głosek ustnych jako nosowych oraz odwrotnie
• mowa bezdźwięczna – wymawianie głosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny tzn. bez udziału drgań więzadeł głosowych
• opóźniony rozwój mowy
• zaburzenia anatomiczno -funkcjonalne (dysglosja)
• jąkanie,
• inne.


DOROŚLI:

• kompleksowe badanie i diagnoza neurologopedyczna dorosłych,
• nowoczesne, oparte na przesłankach naukowych metody diagnozy i terapii,
• wypracowanie właściwego poziomu sprawności narządów mowy,
• profilaktykę w zakresie wad wymowy,
• konsultacje neurologopedyczne i jednorazowe porady,
• terapię „Integracji odruchów ustno-twarzowych”
Terapia zaburzeń mowy i komunikacji spowodowana uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN):
• afazja,
• dysartria,
• agrafia,
• zaburzenia mowy i komunikacji u osób z chorobą Alzheimera,
• zaburzenia mowy i komunikacji u osób z chorobą Parkinson.