Centrum Rehabilitacji Fridamedical
ul.Nowy Świat 61 Gliwice
Rejestracja: tel. 883-798-188
Czynne od 8.00 do 20.00REHABILITACJA

ORTOTYKA

LABORATORIUM ANALIZY NARZĄDU RUCHU

INTERGACJA SENSORYCZNA

LOGOPEDA/ PEDAGOG

SZKOŁA RODZENIA

WYPOŻYCZALNIA

CENNIK

KONTAKT

Gabinet LOGOPEDYCZNO - PEDAGOGICZNY


Zaprasza na konsultację, diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych w naszym gabinecie.

W wyjątkowych wypadkach możliwe są wizyty domowe

DZIECI:

• kompleksowe badanie i diagnoza mowy dzieci i młodzieży,
• nowoczesne, oparte na przesłankach naukowych metody diagnozy i terapii,
• wypracowanie właściwego poziomu sprawności narządów mowy,
• profilaktykę w zakresie wad wymowy,
• konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady,
• terapię „Integracji odruchów ustno-twarzowych”.


Terapia wad wymowy takich jak:
• sygmatyzm – nieprawidłowa realizacja głosek [ ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż,]
• rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [r]
• kappacyzm i gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [k] i [g]
• lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [l]
• betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [b]
• nosowanie – realizowanie głosek ustnych jako nosowych oraz odwrotnie
• mowa bezdźwięczna – wymawianie głosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny tzn. bez udziału drgań więzadeł głosowych
• opóźniony rozwój mowy
• zaburzenia anatomiczno -funkcjonalne (dysglosja)
• jąkanie,
• inne.


DOROŚLI:

• kompleksowe badanie i diagnoza neurologopedyczna dorosłych,
• nowoczesne, oparte na przesłankach naukowych metody diagnozy i terapii,
• wypracowanie właściwego poziomu sprawności narządów mowy,
• profilaktykę w zakresie wad wymowy,
• konsultacje neurologopedyczne i jednorazowe porady,
• terapię „Integracji odruchów ustno-twarzowych”
Terapia zaburzeń mowy i komunikacji spowodowana uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN):
• afazja,
• dysartria,
• agrafia,
• zaburzenia mowy i komunikacji u osób z chorobą Alzheimera,
• zaburzenia mowy i komunikacji u osób z chorobą Parkinson.TERAPIE LOGOPEDYCZNĄ PROWADZI:


mgr Martyna Polczyk


Logopeda, Neurologopeda, Pedagog

Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję podczas zajęć logopedycznych, które pozwalają mi nieustannie się rozwijać. Dla każdego pacjenta zawsze przygotowuję pomoce indywidualnie, wykorzystując przy tym jego zainteresowania i pasje.

Absolwentka Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Ukończyła filologię polską (specjalność nauczycielska, studia dzienne I i II stopnia).
Dyplom Logopedy uzyskałam po ukończeniu podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na specjalności Logopedia i Medialna Emisja Głosu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dyplom Neurologopedy uzyskałam po ukończeniu podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na specjalności Logopedia i Medialna Emisja Głosu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Publikacje, wystąpienia:
• Publikacja artykułu „Terapia przez zabawę” w międzynarodowym czasopiśmie logopedycznym Logopedia Silesiana,
• Publikacja artykułu „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka” w Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym
• Wygłoszenie referatu „Jak zdiagnozować dwulatka?” podczas Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Warszawie,
• Wygłoszenie referatu „Diagnoza logopedyczna niemowlaka, przedszkolaka i ucznia” podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej w Cieszynie,
• Wygłoszenie referatu „Kompleksowe badanie logopedyczne dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia” podczas II Kongresu Logopedycznego w Toruniu,
• Przeprowadzenie lekcji języka polskiego w Sejmie RP „Odpowiedzialność za innych? Jak widziana jest władza oczami współczesnego obywatela?”.
• Współorganizowanie akcji „Wiem, kiedy do logopedy”

Certyfikaty i kursy:
• Certyfikat Międzynarodowego Instytutu dr Swietłany Masgutowej „Integracja odruchów ustno-twarzowych",
• Certyfikat uprawniający do pracy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP nr certyfikatu: 2183/2016/KORP
• Przeprowadzanie badań pilotażowych do testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
• od 01.09.2015r.Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Konkursy:
I miejsce w konkursie logopedycznym „Najlepsze ćwiczenia dla dzieci na głoskę sz” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagpgiczną nr 5 w Katowicach
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na „Najlepszą lekcję języka polskiego związaną z parlamentaryzmem” pod honorowym patronatem Pani Marszałek Ewy Kopacz

Konferencje:

Organizacja II Międzynarodowej konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
Organizacja III Międzynarodowej konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
Organizacja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka”
Organizacja II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka”
Prowadzenie i organizacja seminarium studenckiego „ABC dobrej komunikacji”

Uczestnictwo:

Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat, który rozumie jąkanie”
Udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Świat, który rozumie jąkanie”
Udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z teorii i praktyki dysfluencji mowy”
Udział w V konferencji z cyklu „Jestem inny - zrozum - zaakceptuj – pomóż”
Udział w I Międzynarodowej konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
Udział w II Międzynarodowej konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
Udział w seminarium naukowym „Logopedia śląska w badaniach naukowych”
Udział w seminarium naukowym „Warsztaty z emisji głosu” organizowane przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Szkolenie „Inteligencja emocjonalna” w ramach Drogowskazów Kariery

Wolontariat:

Wolontariusz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor” realizacja projektu „Akademia małego aktora, ortografia na wesoło, podstawy komunikacji interpersonalnej i zabawy integracyjne”
Odbyłam praktyki i wolontariat w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach.